aplikacja E8 google play app store
aplikacja Matura google play app store

4-letnie LO w miejsce 3-letniego liceum

Liceum ogólnokształcące

Dotychczasowe 3-letnie liceum ogólnokształcące z dniem 1 września 2019 r. stało się 4-letnim liceum ogólnokształcącym.

1 września 2020 r. rozpoczęło się tym samym stopniowe wygaszanie trzyletniego liceum ogólnokształcącego. Na rok szkolny 2020/2021 nie było prowadzone już postępowanie rekrutacyjne do klasy I dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego.

Do czasu ukończenia cyklu kształcenia, czyli do 31 sierpnia 2022 r. w oddziałach dotychczasowego trzyletniego liceum uczyć się będą ostatni absolwenci wygaszonego gimnazjum.

W latach szkolnych 2019/2020-2021/2022 w czteroletnim liceum ogólnokształcącym będą prowadzone klasy dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego.

Co w przypadku nie przejścia do następnej klasy?

Uczeń klasy I dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego, który w roku szkolnym 2019/2020 nie otrzymał promocji do klasy II, w roku szkolnym 2020/2021 stał się uczniem klasy I czteroletniego liceum ogólnokształcącego.

Uczeń klasy II dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego, który w roku szkolnym 2020/2021 nie otrzymał promocji do klasy III, w roku szkolnym 2021/2022 stał się uczniem klasy II czteroletniego liceum ogólnokształcącego.

Uczeń klasy III dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego, który w roku szkolnym 2021/2022 nie ukończy tej szkoły, w roku szkolnym 2022/2023 stanie się uczniem klasy III czteroletniego liceum ogólnokształcącego.

Z dniem 1 września 2019 r. zespół szkół, w skład którego wchodziły gimnazjum i liceum ogólnokształcące stał się czteroletnim liceum ogólnokształcącym.

Kumulacja absolwentów?

W roku szkolnym 2019/2020 w jednej szkole spotkały się dwie grupy uczniów – absolwenci gimnazjum i absolwenci szkoły podstawowej. Obie grupy uczniów  realizowały jednak odrębne programy nauczania, dlatego nie było możliwości, aby spotkały się w tej samej klasie.

W roku szkolnym 2019/2020 naukę w 3-letnim liceum rozpoczął ostatni rocznik gimnazjalistów, a w 4-letnim liceum pierwsi absolwenci 8-klasowej szkoły podstawowej. Każda z  tych grup uczniów przystąpi do egzaminu maturalnego po 12 latach nauki (6+3+3 lub 8+4). Uczniowie ci nie będą także rywalizować w rekrutacji na studia.

W 2022 roku absolwentami liceum ogólnokształcącego będą dzieci z rocznika 2003 i 2004 (6-latki), czyli uczniowie, którzy w obecnym roku szkolnym ukończyli klasę szóstą szkoły podstawowej, a w 2023 z rocznika 2004 i 2005 (6-latki), które w tym roku szkolnym ukończyły klasę piątą szkoły podstawowej.


źródło: http://reformaedukacji.men.gov.pl
Polityka Prywatności