aplikacja E8 google play app store
aplikacja Matura google play app store

Licea Ogólnokształcące w Polsce

Województwa Licea ogólnokształcące dolnośląskie Licea ogólnokształcące kujawsko-pomorskie Licea ogólnokształcące lubelskie Licea ogólnokształcące lubuskie Licea ogólnokształcące łódzkie Licea ogólnokształcące małopolskie Licea ogólnokształcące mazowieckie Licea ogólnokształcące opolskie Licea ogólnokształcące podkarpackie Licea ogólnokształcące podlaskie Licea ogólnokształcące pomorskie Licea ogólnokształcące śląskie Licea ogólnokształcące świętokrzyskie Licea ogólnokształcące warmińsko-mazurskie Licea ogólnokształcące wielkopolskie Licea ogólnokształcące zachodniopomorskie
W roku szkolnym 2020/21 w Polsce działało 3287 liceów ogólnokształcących (o 4,3% mniej niż w poprzednim roku szkolnym), do których uczęszczało 744,5 tys. uczniów (o 1,6% mniej). Kobiety stanowiły 60,5% wszystkich uczniów liceów ogólnokształcących. Licea ogólnokształcące dla młodzieży (łącznie ze szkołami specjalnymi) stanowiły 70,6% ogólnej liczby liceów ogólnokształcących, a w skali roku liczba uczniów kształcących się w nich nieznacznie wzrosła (o 0,2%). Większość placówek stanowiły szkoły publiczne (75,6%), do których uczęszczało 91,6% ogólnej liczby uczniów. Natomiast licea ogólnokształcące dla dorosłych, w których liczba uczniów w skali roku zmniejszyła się o 11,9%, to przede wszystkim szkoły niepubliczne (64,3%). Licea ogólnokształcące ukończyło 180,4 tys. osób, z których 81,1% stanowili absolwenci szkół dla młodzieży.

Płeć w LO


ogółemkobiety% kobiet
POLSKA1460379220463,14%
Dolnośląskie9651603862,56%
Kujawsko-pomorskie6625420663,49%
Lubelskie9364593763,40%
Lubuskie3099194162,63%
Łódzkie9385592263,10%
Małopolskie13730890064,82%
Mazowieckie251541517260,32%
Opolskie2772176163,53%
Podkarpackie8882593466,81%
Podlaskie4769303863,70%
Pomorskie9081563862,09%
Śląskie15503986963,66%
Swiętokrzyskie5027317463,14%
Warmińsko-mazurskie5101316962,13%
Wielkopolskie12457813465,30%
Zachodniopomorskie5437337162,00%
Polityka Prywatności